Home سه شنبه 22 آبان 1397
logo sasan hospital
Left Menu
بیمارستان فوق تخصصی ساسان
   اطلاعات آموزشی  پزشک خود را بیابید  پرسش و پاسخ  انتقادات
پست الکترونیکی
اتوماسیون اداری
تالار گفتگو
Enter Title

                                                                                                                                                                                                      شماره : 97/2/2

                                                                                                                                                                                              تاریخ ابلاغ :2/538/د

 

ذینفعان

سیاستهای اصلی بیمارستان فوق تخصصی ساسان

 

وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی، بنیاد شهید و امور ایثارگران تیم حاکمیتی ، تیم اجرایی،پرسنل بیمارستان کادر درمان

انطباق برنامه های مختلف بیمارستان با قوانین جاری و سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری

اسلامی ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سیاستهای ابلاغی در حوزه درمان ایثارگران

 

-         سياستها و قوانين ابلاغ شده از مراجع ذیصلاح از قبیل وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، بنیاد شهید و امور ایثارگران ، سازمانها و ادارات مرتبط و در تیم حاکمیتی مطرح و برای پیاده سازی به مدیرعامل و از آنجا به مدیران و اعضاء تیم مدیریت اجرایی ابلاغ می گردد.

-        برنامه استراتژيك بيمارستان توسط تيم مدیریت اجرایی با مشارکت کارکنان در راستای اهداف كلان بيمارستان و با درنظر گرفتن سیاستهای کلی نظام، وزارت بهداشت و سیاستهای سازمانهای بالادستی تهيه و تدوين گردیده و با تائید تیم حاکمیتی رسماً مورد بهره برداری قرار می گیرد.

-        نظرات کارشناسان و بازرسان مراجع نظارتی از جمله وزارت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی می گردند .

 

بیماران، همراهان،  کارکنان، تیم اجرایی، تیم حاکمیتی، بنیاد شهید و امور ایثارگران

رضایتمندی بیماران، همراهان و کارکنان

 

بيماران و همراهان :كليه كاركنان شاغل در بيمارستان مكلفند خدمات مناسب و مطلوب كه شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزشها، اعتقادات فرهنگي مذهبي بر پايه صداقت، انصاف، ادب و همراه با مهرباني و فارغ از هرگونه تبعيض به مراجعين ارائه نمايند. كليه امكانات ضروري براي تشخيص و درمان بيماريها و امكانات رفاهي مورد نياز بيماران مي بايست با اولويت توسط بيمارستان فراهم شود و همراهان بيماران مطابق رويه جاري بيمارستان، با دريافت كارت همراه مربوطه از خدمات رفاهي قابل قبول برخوردار خواهند شد.

استفاده از نظرات و پیشنهادات و توجه به موارد نارضایتی احتمالی  از جمله ابزارهای پیاده سازی رضایتمندی بیماران است . رضایتمندی بیماران وهمراهان طی بازدیدهای کارشناس حقوق گیرنده خدمت بصورت روزانه ازبخش ها / واحد ها ، بررسی فرمهای رضایت سنجی و پیشنهادات تکمیل شده ، رسیدگی به شکایات ( بصورت حضوری ، تلفنی و پیامک ) انجام شده و گزارش تحلیلی و راهکارهای اصلاحی هر سه ماه یک بار در تیم مدیریت اجرایی طرح ، پیگیری و اجرا می گردد.

        پیاده سازی منشورحقوق بیمار: بيمارستان بيمار محوري و مشتري مداري را همواره سرلوحه كارهاي خود قرار داد ه و رعایت منشور حقوق بیمار توسط تمامی کارکنان الزامی می­باشد و تمامی کارکنان از مفاد منشور حقوق بیمار آگاهی داشته و بر اساس آن عمل می نمایند .

عيادت كنندگان: ساعات و نحوه ملاقات بيماران توسط بیمارستان تهيه شده و به اطلاع عموم رسانده مي شود .در ساعات ملاقات تدابير و امكانات لازم رفاهي برای ملاقات کنندگان فراهم شده و بيمارستان در برقراري امنيت و آسايش بيماران و عیادت کنندگان  تلاش مي نمايد.

خدمت رسانی به ایثارگران و خانواده های آنها: پذیرش و ارائه خدمات به جانبازان و ایثارگران و خانواده ایشان با  اولویت و در عین حال با رعایت تمامی الزامات حرفه ای و اخلاقی صورت پذیرفته و الزامات بنیاد شهید و امور ایثارگران و قواعد بیمه ایی در دستور کار بیمارستان قرار دارد، در این راستا نیازهای پشتیبانی درمان ایثارگران از جمله ایاب و ذهاب و انتقال بیماران از بیمارستان در شرایط ضروری تامین میگردد.

رضایتمندی کارکنان : در راستای استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان ، نظام پیشنهادات در بیمارستان اجرا گردیده و به پیشنهادات برتر جایزه تعلق می گیرد . رضایت سنجی کارکنان دو بار در سال انجام شده  و گزارش تحلیلی و راهکارهای اصلاحی هر شش ماه یک بار در تیم مدیریت اجرایی طرح ، پیگیری و اجرا می گردد .

 

 

بیماران،  همراهان، کارکنان، تیم اجرایی، تیم حاکمیتی

ارائه خدمات ایمن

 

-        ایمنی بیمار جزء اهداف کلان استراتژیک بیمارستان می­باشد و تیم مدیریت اجرائی در قالب برنامه های عملیاتی با پیش بینی منابع مورد نیاز این برنامه ها را تدوین و بر اجرای آن نظارت می­نماید.

-        رئیس بیمارستان به عنوان مسئول ایمنی و نیز کارشناس هماهنگ کننده ایمنی به همراه تیم مدیریتی ایمنی طی بازدیدهای مدیریتی ایمنی بر حفظ و ارتقاء ایمنی بیمار تاکید می نماید .

-        بیمارستان با توجه به شاخص های اختصاصی ایمنی بیمار به طور مستمر به شناسایی مخاطرات و تهدیدهای ایمنی بیمار پرداخته تا با پایش آنها بتوان برنامه ارتقاء ایمنی و کیفیت خدمات را رصـد نمـوده و در جهـت پیشـرفت آن برنامه ریزي نماید.

-        سیستم گزارش­دهی خطا فعال می باشد و به اشتراک گذاری و نهادینه کردن درس آموخته ها و اجرایی کردن راه حل ها از بروز آسیب پیشگیری می نماید.

واحد ایمنی بیمارستان با همکاری بخشها و قسمتها نسبت به شناسائی عوامل خطرساز و رفع عوامل مذکور ، با هدف ایمن تر کردن خدمات اقدام مینماید و در این راستا با تحلیل ریشه ای خطاها از تکرار حوادث جلوگیری میگردد و نهایتا با به اشتراک گذاری کلیه تجربیات و درس آموخته ها سعی در گسترش فرهنگ ایمنی و کاهش  تکرار خطاها می نماید.

 

بیماران، همراهان،  کارکنان، تیم اجرایی، تیم حاکمیتی

بهبود مستمر کیفیت در کلیه عرصه ها

-       بیمارستان در تلاش برای استاندارد سازی کلیه روش های ارائه خدمات بویژه خدمات درمانی براساس اصول علمی و معتبر روز دنیا و گایدلاین­های معتبر و تائید شده است که در این مسیر از استانداردهای اعتباربخشی ملی و اعتباربخشی بین المللی و سایر مدل های بهبود کیفیت نیز بهره می­گیرد.

-       نظارت بر کلیه امور با انجام رضایت سنجی (بیماران ، همراهان و کارکنان )،ارزیابی عملکرد ، بازدید ها و پایش برنامه ها صورت گرفته و اقدامات مداخله ای لازم در راستای بهبود کیفیت انجام می شود .

-       آموزش جامع به کلیه پرسنل به طور مستقیم توسط واحد بهبود کیفیت و یا از طریق قسمتهای آموزشی بیمارستان صورت می گیرد . با استفاده از شاخص های نظارتی استاندارد ، فعالیتها و خدمات مورد ارزیابی های دوره ای قرار می گیرد

-       پایش و ارزیابی های میدانی به صورت دوره ای توسط واحدهای اجرائی و نظارت عالیه توسط واحد بهبود کیفیت در بخش ها و خدمات برون سپاری شده ، روش و میزان نظارت و ارزیابی بر اساس استاندارد های مربوطه بوده و به روش اداره بخش / واحد ارتباطی ندارد .

-    تحلیل نتایج اطلاعات اخذ شده و تدوین برنامه های بهبود در جهت ارتقا مستمر کیفیت درمان انجام میشود .

 

 

 

 

 

بیماران، همراهان، کارکنان، تیم اجرایی، تیم حاکمیتی

عدالت در ارائه خدمات و تکریم مراجعین خصوصا ایثارگران

 

- در این بیمارستان خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران و مراجعین دقیقاً مطابق با استانداردهای ابلاغی از سوی مراجع ذی صلاح خصوصاً وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی بدون درنظر گرفتن جنسیت، نژاد، قومیت، مذهب و وضعیت مالی بیمار ارائه میشود و کلیه ضوابط ساری و جاری است. در این راستا ایثارگران که عموم مراجعین این مرکز هستند بر اساس شأن و منزلت خاص آنها و تأکیدات بنیاد شهید و امور ایثارگران ، از تسهیلات فرادرمانی از جمله خدمات پشتیبانی مثل ایاب و ذهاب جهت عزیمت به منزل برخوردارند.

- در این بیمارستان در موارد اورژانس بدون توجه به هزینه و پرداخت وجه از سوی بیمار یا همراه او، مراقبت های فوری سلامت را به بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس ارائه می  نماید.

 

مدیر عامل و ریاست بیمارستان، مسئولین فنی، پزشکان، کادر پرستاری، مدیر امور مالی ، مدیریت بیمارستان، مدیریت پرستاری، کارکنان

برخورداری از نیروی انسانی کارآمد

 

پزشکان: با بررسی و نیازسنجی بعمل آمده از مبادی مختلف از جمله زمان وقت دهی بیماران در کلینیکهای تخصصی و میزان پوشش برنامه های آنکالی و مقیم و توزیع بیمار ها و دعوت از متخصصین مربوطه و سپس مصاحبه و ارزیابی توسط مشاور و درمان ، مدیرعامل و در نهایت طرح در تیم حاکمیتی نسبت به ارتقاء کیفی و کمی پزشکان اقدام می گردد.

پرستاری:  برآورد نیروی مورد نیاز بخشها و واحدها صورت گرفته و براساس نیاز ،ارزیابی متقاضیان در دفتر پرستاری و کمیته جذب پرسنل انجام و نسبت به انتخاب گروه های کارآمد اقدام می گردد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     پشتيباني : سایر نیروها بر اساس نیاز بخش و برآوردهای انجام شده نیروی مورد نیاز تصمیم و مراحل ارزیابی و جذب آنها صورت میگیرد . درتمام موارد جذب نیرو، افراد دوره آزمایشی یکماهه را پس از طی دوره آموزشی بدو گذرانده و تصمیم نهایی گرفته می شود.

نحوه اطلاع رسانی :  فراخوان جذب نیروی مورد نیاز از طرق سایت بیمارستان ، چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و مصاحبه حضوری می باشد .

توانمند سازی:  در حوزه توانمندسازی پرسنل برنامه های مورد آموزشی در قالب کلاسهای درون و بیرون بیمارستان ، آموزش های مداوم و مستمر با استفاده از ابزارها و تکنولوژی های مختلف آموزشی اجرائی میگردد .

 


 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

  
 

آدرس بیمارستان
ایران - تهران - میدان ولیعصر - بلوار کشاورز - بعد از چهار راه فلسطین - شماره 43
تلفن های تماس : 88965170 - 021 ( 20 خط)
آدرس ایمیل: info@sasanhospital.com
نظرسنجی
آیا از نسخه جدید سایت بیمارستان راضی هستید ؟


ثبت نظر  مشاهده نتایج
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان فوق تخصصی ساسان می باشد.