رسالت و چشم انداز بیمارستان

خداوندا

لذت اقنای خدمت را به من بچشان تا از کاستن رنج بندگانت شاد شوم و جز شادی نخواهم

 

رسالت بیمارستان فوق تخصصی ساسان

 

تامین خدمات تشخیصی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی ایمن، کیفی و قابل اعتماد مورد نیاز ایثارگران و عموم مراجعین

 

چشم انداز

مرکزی مشهور در حوزه درمان ایثارگران و عموم جامعه که در رعایت استانداردها و ایمنی قابل اعتماد است.