رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمارستان : آقای دکتر علیرضا توکلی مهرجردی
Email :a.tavakoli@sasanhospital.com

  مدیر کلینیکها و پاراکلینیکها : آقای دکتر سیدعلی موسوی
Email :mosavi@sasanhospital.com
  

مدیر امور اداری  : آقای ذوالفقار خلفی

Email : khalafi@sasanhospital.com

مدیره پرستاری :خانم فاطمه غلامی 
Email : F_gholami@sasanhospital.com

مدیر پشتیبانی : خانم فرزانه عابدی

Email:performance@sasanhospital.com

بیمارستان ساسان

اطلاعات تکمیلی

 
Logo-Footer
 
آدرس: میدان ولیعصر، بلوارکشاورز
بعد از چهار راه فلسطین، شماره 43
تلفن پشتیبانی: 88965170-021
map