به اطلاع مراجعین محترم می رساند جهت ملاقات با عزیزان بستری در بیمارستان ساسان می توانید همه روزه براساس جدول ذیل مراجعه فرمایید. ضمناً بیمارستان به دلیل حفظ سلامتی فرزندان دلبند شما از پذیرفتن کودکان زیر 12 سال معذور است.

 

بخش های عمومی هرروز از ساعت 14 تا 16

بخش های ویژه ICU و CCU از ساعت 15/30 تا 16/30