کمیته های دایر در بیمارستان ساسان

کمیته پایش سنجش کیفیت

کمیته تیم مدیریت اجرائی

کمیته دارودرمان و تجهیزات پزشکی

کمیته اخلاق بالینی و مراعات موازین شرعی درفعالیت‌های بیمارستان   

کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

کمیته بهداشت محیط

کمیته ایمنی مادر و نوزاد، ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر

کمیته مرگ و میر مادران و موربیدیتی

کمیته پیشگیری و کنترل مرگ و میر پریناتال

کمیته پیشگیری و کنترل مرگ و میر کودکان 1-27 ماهه

کمیته احیاء نوزادان

کمیته کنترل عفونت‌های بیمارستانی

کمیته مرگ و میر و عوارض ناخواسته بیمارستانی، آسیب شناسی و نسوج

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا

کمیته طب انتقال خون

کمیته ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستان

تماس با ما

تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از چهار راه فلسطین، شماره ۴۳
تلفن پشتیبانی: 88965170-021