بیمارستان ساسان / ارتباط با ما / فرم ها / فرم رسیدگی به شکایات

فرم رسیدگی به شکایات

فرم درخواست و پیگیرى امور بیماران (رسیدگی به شکایات) هر شکایت را به فرصتی برای بهبود ارائه خدمات درمانی به بیماران مبدل نمائیم ماموریت ما کشف نارسائی ها از طریق بیماران و برای بیماران است .
در خواست کننده/ شاکی
در خواست کننده /شاکی
درخواست کننده / شاکی
درخواست کننده /شاکی
سرکار خانم/آقای
لطفا موضوع را بررسی نموده و نتیجه را تا تاریخ ذکر شده به این واحد اعلام نمایید .
مسئول رسیدگی به شکایات
فرد , واحد , بخش مربوطه
مسئول رسیدگی شکایت
نتایج در تاریخ ............ساعت............ به فرد شاکی به شکل حضوری .......... تلفی .......... اطلاع رسانی شد
تاریخ و امضاء


تماس با ما

تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از چهار راه فلسطین، شماره ۴۳
تلفن پشتیبانی: 88965170-021