فرم نظرسنجی بستری

با توجه به اینکه افزایش بهره وری یکی از اهداف مهم بیمارستان محسوب می شود، در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر، بررسی رضایتمندی شما از روند فعالیت در قسمت بستری بیمار می تواند تا حد زیادی موثر واقع گردد، لذا خواهشمند است با تکمیل فرم مذکور مسئولین بیمارستان را از نظرات خود بهره مند سازید.
مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
پرسشنامه
*
*
کلیات
*
اطلاعات و پذیرش
*
*
*
*
انتظامات
*
*
مراقبت های پرستاری
*
*
*
*
*
مراقبت های پزشکی
*
*
*
*
*
پاراکلینیک
*
*
بهداشت
*
*
*
هتلینگ
*
*
*
*
تغذیه
*
*
*
ترخیص
*
*
*


تماس با ما

تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از چهار راه فلسطین، شماره ۴۳
تلفن پشتیبانی: 88965170-021