» پزشکان بیمارستان » معرفی پزشکان بیمارستان

فهرست پزشکان

125
ارتوپدی
دکتر فرهاد فتحی
شنبه
00:00-00:00
مرخصی
122
ارتوپدی
دکتر حمید زنگنه
شنبه
08:00-10:00
147
ارتوپدی
دکتر رضا شفیع پور
شنبه
10:00-12:00
119
ارتوپدی
دکتر منصور سروش
شنبه
12:00-14:00
121
ارتوپدی
دکتر بابک اتوکش
شنبه
16:00-18:00
112
ارتوپدی
دکتر محمد زهرایی
یکشنبه
08:30-10:00
117
ارتوپدی
دکتر سیدحسین میروکیلی
یکشنبه
11:00-13:00
120
ارتوپدی
دکتر غلامحسین نادری فر
یکشنبه
13:00-15:00
113
ارتوپدی
دکتر صادق شکرالهی زاده
دوشنبه
09:00-11:00
129
ارتوپدی
دکتر شهرام شیروانی
دوشنبه
15:30-17:00
148
ارتوپدی
دکتر کاظم امامی میبدی
دوشنبه
17:00-19:00
149
ارتوپدی
دکتر حمید صادقیان
سه شنبه
14:00-16:00
114
ارتوپدی
دکتر عبدالرضا غفاری
سه شنبه
16:00-18:00
111
ارتوپدی
دکتر امیر بهرامی
چهارشنبه
08:00-10:00
130
ارتوپدی
دکتر محمدعلی حاتمیان
چهارشنبه
10:30-12:00
123
ارتوپدی
دکتر علیرضا صالحی
چهارشنبه
13:00-14:30
118
ارتوپدی
دکتر مهدی حسینی خامنه
چهارشنبه
16:00-18:00
142
اعصاب روان
دکتر فاطمه غلامی درمیان
شنبه
14:00-16:00
143
اعصاب روان
دکتر غلامرضا کرمی
دوشنبه
14:30-15:00
141
اعصاب روان
دکتر علی زارعی
چهارشنبه
09:00-11:00
142
اعصاب روان
دکتر فاطمه غلامی درمیان
چهارشنبه
14:00-16:00
134
پوست و مو
دکتر جواد نقدیانی
یکشنبه
08:00-10:00
132
پوست و مو
دکتر حسین بخشی
دوشنبه
08:00-10:00
134
پوست و مو
دکتر جواد نقدیانی
سه شنبه
15:00-17:00
814
تخصص گوارش کبد
دکتر عمید اشراقی
شنبه
00:00-00:00
مرخصی
816
تخصص گوارش کبد
دکتر هادی نجاتی
شنبه
16:00-18:00
817
تخصص گوارش کبد
دکتر سوسن فرمندراد
یکشنبه
10:00-12:00
815
تخصص گوارش کبد
دکتر محمد پناهیان
سه شنبه
08:00-10:00
145
جراح توراکس(قفسه صدری)
دکتر حمیدرضا داوری
شنبه
00:00-00:00
مرخصی
144
جراح توراکس(قفسه صدری)
دکتر سعید مرزبان راد
شنبه
09:00-11:00
193
جراح عروق
دکتر حمیدرضا طاهری
یکشنبه
08:00-09:00
155
جراح عمومی
دکتر فریدون معماری
شنبه
09:00-11:00
157
جراح عمومی
دکتر علی حاج مبینی
شنبه
09:00-10:00
160
جراح عمومی
دکتر مریم شفیعی
شنبه
13:00-15:00
166
جراح عمومی
دکتر سوده رحمنی
یکشنبه
11:00-13:00
156
جراح عمومی
دکتر محمود کرمی راد
یکشنبه
17:00-15:00
154
جراح عمومی
دکتر کامبیز انصاری
دوشنبه
10:00-11:30
159
جراح عمومی
دکتر احسان جنیدی
دوشنبه
13:00-15:00
160
جراح عمومی
دکتر مریم شفیعی
سه شنبه
10:30-12:00
153
جراح عمومی
دکتر عبدالحمید اکبری نسب
چهارشنبه
10:00-11:30
158
جراح عمومی
دکتر مجید رستم نژاد
چهارشنبه
14:30-16:00
917
جراح مغز و اعصاب
دکتر بهادر محمد امینی
شنبه
10:30-12:00
912
جراح مغز و اعصاب
دکتر یونس روحانی
شنبه
14:00-15:30
915
جراح مغز و اعصاب
دکتر محسن نبیونی
شنبه
14:30-15:30
921
جراح مغز و اعصاب
دکتر عرفان قربانی مقدم
یکشنبه
10:00-12:00
917
جراح مغز و اعصاب
دکتر بهادر محمد امینی
یکشنبه
15:00-17:00
920
جراح مغز و اعصاب
دکتر فرزاد تاجیک
دوشنبه
12:30-14:00
911
جراح مغز و اعصاب
دکتر قاسم اسحاقی
دوشنبه
14:00-16:00
914
جراح مغز و اعصاب
دکتر حسین صوفیانی
دوشنبه
16:00-18:00
916
جراح مغز و اعصاب
دکتر سید تقی قدیری
سه شنبه
08:30-10:30
913
جراح مغز و اعصاب
دکتر اسد خزایی
سه شنبه
12:30-14:00
914
جراح مغز و اعصاب
دکتر حسین صوفیانی
چهارشنبه
16:00-18:00
146
جراحی ترمیمی
دکتر احمدرضا دیانی
شنبه
00:00-00:00
مرخصی
634
جراحی ترمیمی
دکتر احمدرضا روفیگری
یکشنبه
15:00-17:00
191
جراحی ترمیمی
دکتر علی احمدی
چهارشنبه
12:00-13:00
715
جراحی کلیه (ارولوژی)
دکتر سید حسین حسینی شریفی
شنبه
00:00-00:00
مرخصی
719
جراحی کلیه (ارولوژی)
دکتر کتایون السادات عباسی راد
شنبه
09:00-11:00
712
جراحی کلیه (ارولوژی)
دکتر اصغر فلاح نژاد
شنبه
10:00-12:00
720
جراحی کلیه (ارولوژی)
دکتر سید شهرام سید حسینی
شنبه
11:00-12:00
716
جراحی کلیه (ارولوژی)
دکتر حسن نیرومند
شنبه
13:00-15:00
721
جراحی کلیه (ارولوژی)
دکتر یعقوب صهری
یکشنبه
08:00-10:00
711
جراحی کلیه (ارولوژی)
دکتر امیر ایجادی
یکشنبه
10:00-12:00
723
جراحی کلیه (ارولوژی)
دکتر ایرج رضایی
یکشنبه
12:00-14:00
713
جراحی کلیه (ارولوژی)
دکتر حسین(مردان) نوربالا
دوشنبه
14:00-16:00
712
جراحی کلیه (ارولوژی)
دکتر اصغر فلاح نژاد
سه شنبه
10:00-12:00
722
جراحی کلیه (ارولوژی)
دکتر مجتبی محمد حسینی
سه شنبه
10:00-12:00
711
جراحی کلیه (ارولوژی)
دکتر امیر ایجادی
سه شنبه
15:00-17:00
721
جراحی کلیه (ارولوژی)
دکتر یعقوب صهری
چهارشنبه
13:00-15:00
612
چشم پزشکی
دکتر علی آقا علیشیری
شنبه
08:00-10:30
616
چشم پزشکی
دکتر منیژه کمالی علمداری
شنبه
09:00-10:30
618
چشم پزشکی
دکتر حمیدرضا سعد آبادی
شنبه
14:30-16:00
615
چشم پزشکی
دکتر محسن کاظمی مقدم
یکشنبه
08:30-12:00
611
چشم پزشکی
دکتر احمد عامری
یکشنبه
13:00-15:00
617
چشم پزشکی
دکتر سید محمدرضا حسینی فیروزآبادی
دوشنبه
09:00-11:00
613
چشم پزشکی
دکتر حسن قاسمی خوری
دوشنبه
14:00-16:00
645
چشم پزشکی
دکتر علیرضا یزدانی
سه شنبه
09:00-12:00
615
چشم پزشکی
دکتر محسن کاظمی مقدم
سه شنبه
15:00-18:00
611
چشم پزشکی
دکتر احمد عامری
چهارشنبه
10:00-12:00
643
چشم پزشکی
دکتر مهرداد اخلاق پسند
چهارشنبه
12:00-14:00
614
چشم پزشکی
دکتر محمدرضا فرتوک زاده
چهارشنبه
14:00-16:00
513
خون وآنکولوژی
دکتر حمیدرضا جلالیان
شنبه
10:30-12:00
512
خون وآنکولوژی
دکتر مهرداد مشهدیان
دوشنبه
09:30-11:00
511
خون وآنکولوژی
دکتر جلال الدین شمس
سه شنبه
14:00-16:00
514
خون وآنکولوژی
دکتر راحله سادات توکلی
چهارشنبه
08:30-10:30
629
داخلی ریه
دکتر علیرضا ثابت پور
شنبه
00:00-00:00
مرخصی
628
داخلی ریه
دکتر ساسان توانا
شنبه
08:00-10:00
632
داخلی ریه
دکتر علی قزوینی
شنبه
13:00-15:00
630
داخلی ریه
دکتر لاله رحمانی
یکشنبه
09:00-11:00
631
داخلی ریه
دکتر عباس فدایی
یکشنبه
14:00-16:00
627
داخلی ریه
دکتر سید حمیدرضا ابطحی
دوشنبه
14:30-17:00
633
داخلی ریه
دکتر ناهید زارع زاده
سه شنبه
09:00-11:00
631
داخلی ریه
دکتر عباس فدایی
سه شنبه
14:00-16:00
630
داخلی ریه
دکتر لاله رحمانی
چهارشنبه
08:30-11:00
632
داخلی ریه
دکتر علی قزوینی
چهارشنبه
13:00-15:00
181
داخلی عفونی
دکتر علی مجیدپور
شنبه
14:00-16:00
182
داخلی عفونی
دکتر مرتضی ایزدی
دوشنبه
17:00-18:30
183
داخلی عفونی
دکتر هومن یوسفی
سه شنبه
10:30-12:00
171
داخلی کلیه(نفرولوژی)
دکتر امیرحسین میلادی پور
دوشنبه
15:00-17:00
812
داخلی گوارش
دکتر ایرج خسرونیا
شنبه
00:00-00:00
مرخصی
813
داخلی گوارش
دکتر حسن صف آرا
شنبه
00:00-00:00
مرخصی
811
داخلی گوارش
دکتر نعمت اله حسنی
شنبه
10:00-12:00
637
داخلی مغز اعصاب
دکتر مریم سلیمانی قره تپه
شنبه
08:30-10:00
640
داخلی مغز اعصاب
دکتر علیرضا موسوی
شنبه
09:00-11:00
635
داخلی مغز اعصاب
دکتر حسین کچوئی
یکشنبه
09:00-11:00
636
داخلی مغز اعصاب
دکتر جواد عاملی
یکشنبه
13:00-14:00
639
داخلی مغز اعصاب
دکتر اکرم پناهی
دوشنبه
12:00-14:00
637
داخلی مغز اعصاب
دکتر مریم سلیمانی قره تپه
سه شنبه
08:00-10:00
152
روماتولوژی
دکتر نقی حسینعلی
شنبه
11:00-12:00
152
روماتولوژی
دکتر نقی حسینعلی
دوشنبه
11:00-12:00
315
زنان زایمان
دکتر ناهید سهرابی
شنبه
00:00-00:00
مرخصی
321
زنان زایمان
دکتر پروین گنجی
شنبه
00:00-00:00
مرخصی
319
زنان زایمان
دکتر فرشته جمشیدی
شنبه
08:00-10:00
323
زنان زایمان
دکتر فخری لاری
شنبه
10:00-12:00
3 13
زنان زایمان
دکتر کتایون کاویانی
شنبه
10:00-12:00
311
زنان زایمان
دکتر زهرا رضایی
شنبه
14:00-16:00
316
زنان زایمان
دکتر آزیتا مهرانیان
یکشنبه
09:00-12:00
325
زنان زایمان
دکتر آتوسا باقری بهزاد
یکشنبه
12:00-14:00
320
زنان زایمان
دکتر بهارک منصوری
دوشنبه
08:00-10:00
324
زنان زایمان
دکتر زهرا مرزبان راد
دوشنبه
13:00-15:00
314
زنان زایمان
دکتر زهره کریمی
سه شنبه
10:00-12:00
317
زنان زایمان
دکتر نازنین نویدی
سه شنبه
13:00-15:00
322
زنان زایمان
دکتر سارا کلانتری
سه شنبه
16:00-17:00
318
زنان زایمان
دکتر مریم السادات میرعشقی
چهارشنبه
08:00-10:00
312
زنان زایمان
دکتر عزیزه قاسمی نژاد
چهارشنبه
14:00-16:00
414
غدد
دکتر حمیدرضا افشانی
شنبه
15:00-17:00
411
غدد
دکتر محمود ارشد
یکشنبه
14:00-16:00
413
غدد
دکتر سید مهدی معززی
دوشنبه
14:00-16:00
411
غدد
دکتر محمود ارشد
سه شنبه
14:00-16:00
414
غدد
دکتر حمیدرضا افشانی
چهارشنبه
15:00-17:00
124
فوق تخصص ارتوپد(اطفال)
دکتر مهدی رمضان شیرازی
دوشنبه
11:00-13:00
116
فوق تخصص دست
دکتر سیداحمد موسوی
دوشنبه
15:30-17:00
128
فوق تخصص زانو
دکتر ایمان قماشی
سه شنبه
11:30-13:30
150
فوق تخصص ستون فقرات
دکتر مهدی وهار
شنبه
09:30-11:00
126
فوق تخصص ستون فقرات
دکتر سعید دادعلی
شنبه
16:30-18:00
151
فوق تخصص ستون فقرات
دکتر حمید حصاری کیا
دوشنبه
12:00-14:00
150
فوق تخصص ستون فقرات
دکتر مهدی وهار
سه شنبه
09:00-11:00
165
فوق تخصص شانه
دکتر علی کوشان
سه شنبه
08:00-10:00
237
قلب و عروق
دکتر شهاب توحید نیا
شنبه
08:00-10:00
220
قلب و عروق
دکتر فرجام لطفیان
شنبه
09:00-11:00
217
قلب و عروق
دکتر هادی رجبی
شنبه
10:00-12:00
214
قلب و عروق
دکتر سیدامیر عباس توکلیان
شنبه
10:00-12:00
225
قلب و عروق
دکتر امیر امیری
شنبه
13:00-15:00
221
قلب و عروق
دکتر محمد جعفر محمودی
شنبه
15:00-18:00
211
قلب و عروق
دکتر امیر علی مهربان فر
یکشنبه
08:00-10:00
219
قلب و عروق
دکتر پرویز قابوسی
یکشنبه
10:00-12:00
217
قلب و عروق
دکتر هادی رجبی
یکشنبه
10:00-12:00
234
قلب و عروق
دکتر فاطمه عابدی
یکشنبه
12:00-14:00
228
قلب و عروق
دکتر عبدالرسول مولودی
یکشنبه
16:00-18:00
232
قلب و عروق
دکتر پدرام بوبه جامه
دوشنبه
08:00-10:00
218
قلب و عروق
دکتر افشین غفرانیها
دوشنبه
10:00-12:00
230
قلب و عروق
دکتر پیمان اشرفی
دوشنبه
13:00-15:00
212
قلب و عروق
دکتر فرشاد انتصاری
دوشنبه
15:30-17:00
224
قلب و عروق
دکتر عباس صالحی
دوشنبه
17:00-19:00
235
قلب و عروق
دکتر سید علی شمس زاده
سه شنبه
08:00-10:00
233
قلب و عروق
دکتر بیژن بوداغی
سه شنبه
10:00-12:00
226
قلب و عروق
دکتر آریا اسمعیلی خطیر
سه شنبه
12:00-14:00
214
قلب و عروق
دکتر سیدامیر عباس توکلیان
سه شنبه
14:00-17:00
231
قلب و عروق
دکتر ابوئی منصور
چهارشنبه
08:00-10:00
213
قلب و عروق
دکتر مقصود پیروزی
چهارشنبه
10:00-12:00
229
قلب و عروق
دکتر محسن عباس زاده
چهارشنبه
12:00-14:00
221
قلب و عروق
دکتر محمد جعفر محمودی
چهارشنبه
15:00-17:30
620
گوش وحلق وبینی
دکتر مرتضی جوادی
شنبه
00:00-00:00
مرخصی
620
گوش وحلق وبینی
دکتر مرتضی جوادی
شنبه
00:00-00:00
مرخصی
626
گوش وحلق وبینی
دکتر هادی شرونی
شنبه
10:00-12:00
625
گوش وحلق وبینی
دکتر فلوریا نصیری
شنبه
10:00-12:00
623
گوش وحلق وبینی
دکتر عبدالسعید ظفرمند
شنبه
13:00-15:00
646
گوش وحلق وبینی
دکتر شیما ارسطو
یکشنبه
13:00-15:00
622
گوش وحلق وبینی
دکتر محمد علی رئیسی
یکشنبه
15:30-17:00
619
گوش وحلق وبینی
دکتر حسن فیروزی
دوشنبه
10:00-12:00
625
گوش وحلق وبینی
دکتر فلوریا نصیری
دوشنبه
14:00-16:00
624
گوش وحلق وبینی
دکتر هادی قنبری
سه شنبه
14:00-16:00
619
گوش وحلق وبینی
دکتر حسن فیروزی
چهارشنبه
10:00-12:00
626
گوش وحلق وبینی
دکتر هادی شرونی
چهارشنبه
17:00-18:30
115
متخصص شانه
دکتر حسن مرادی
شنبه
08:00-09:00
161
نوار عصب و عضله
دکتر محمد حسن بهرامی
شنبه
13:00-14:00
163
نوار عصب و عضله
دکتر بهروز توانا
یکشنبه
12:00-14:00
162
نوار عصب و عضله
دکتر محمدرضا برزگری
دوشنبه
16:00-18:00
164
نوار عصب و عضله
دکتر محمد باغبانی
سه شنبه
14:00-15:30
163
نوار عصب و عضله
دکتر بهروز توانا
چهارشنبه
12:00-14:00

تماس با ما

تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از چهار راه فلسطین، شماره ۴۳
تلفن پشتیبانی: 88965170-021