بیمارستان ساسان / آموزش / آموزش همگان / پمفلت های آموزشی

پمفلت زنان و زایمان

پمفلت زنان و زایمان بیمارستان ساسان
پمفلت زنان و زایمان, بیمارستان ساسان

پمفلت فشارخون

پمفلت فشارخون
پمفلت فشارخون

پمفلت سکته قلبی

پمفلت سکته قلبی
پمفلت سکته قلبی

پمفلت شش علامت بیماری قلبی

پمفلت شش علامت بیماری قلبی
پمفلت شش علامت بیماری قلبی

پمفلت آنژیوپلاستی

پمفلت آنژیوپلاستی
پمفلت آنژیوپلاستی

پمفلت آنژیوگرافی

پمفلت آنژیوگرافی
پمفلت آنژیوگرافی

پمفلت رژیم غذایی

پمفلت رژیم غذایی
پمفلت رژیم غذایی

پمفلت وارفالین

پمفلت وارفالین
پمفلت وارفالین

پمفلت توصیه های ترخیص

پمفلت توصیه های ترخیص
پمفلت توصیه های ترخیص

تماس با ما

تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از چهار راه فلسطین، شماره ۴۳
تلفن پشتیبانی: 88965170-021