بیمارستان ساسان / راهنمای مراجعین / راهنمای پذیرش بستری

راهنمای پذیرش بستری

 

راهنمای پذیرش بیماران بستری :

  • ارائه دستور بستری از طرف پزشک معالج و یا برگه اورژانس به واحد پذیرش
  • ارائه کارت ملی، شناسنامه یا دفترچه بیمه و نیز معرفی بیمه تکمیلی به صورت الزامی کنترل می گردد. در صورت عدم ارائه معرفی نامه تا یک روز بعد از تاریخ بستری بیمار، تمامی محاسبات مالی به صورت آزاد انجام خواهد شد.
  • در پذیرش بانوان جهت جراحی های زنان و زایمان حضور همسر به همراه شناسنامه الزامی می باشد.
  • در پذیرش کودکان حضور قیم قانونی به همراه شناسنامه الزامی می باشد.
  • پس از تخصیص تخت و فرآیند پذیرش و تایید مالی ، بیمار به همراه بیماربر به بخش مربوطه منتقل می گردد.
  • ضروری می باشد اطلاعات مندرج در برگه پذیرش و دستبند شناسایی بیمار توسط بیمار یا همراه وی به منظور تایید صحت اطلاعات مندرج کنترل شود.
  • حضور همراه در کنار بیمار در صورت تایید پزشک معالج و بخش بستری و پس از صدور کارت همراه امکان پذیر می باشد.
  • میزان مبالغی که پس از پذیرش از بیمار اخذ می گردد فقط پیش پرداخت است و میزان کامل هزینه ها توسط واحد ترخیص اعلام می گردد.
  • چنانچه در ساعات غیرملاقات ، برحسب ضرورت نیاز به ملاقات حضوری با بیمار باشد، با مراجعه به دفتر پرستاری و هماهنگی با انتظامات و بخش مربوطه ، می توان بیمار را ملاقات کرد. در مورد بیماران با شرایط خاص و محدودیت ملاقات ، استثناء وجود دارد.
  • مسئولیت نگهداری کلیه ی اشیاء قیمتی از جمله طلا و جواهرات ، چک بانکی ، پول ، موبایل و ... به عهده بیمار و همراه بیمار می باشد. در شرایطی که بیمار همراه ندارد، پول و یا اشیاء قیمتی ضروری طی صورت جلسه و امضا و تحویل سرپرستار و یا مسئول شیفت داده می شود.

تماس با ما

تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از چهار راه فلسطین، شماره ۴۳
تلفن پشتیبانی: 88965170-021