وبینار تفسیر قلب

وبینار

وبینارABG

وبینارa

وبینار خدمات پرستاری

وبینارخدمات پرستاری

وبینار CRP نوزاد

وبینار crpنوزاد

وبینار کووید19

وبینار

وبینار CPR پایه

cpr پایه

دوره ICU

دوره ICU

دوره اکمو ECMO

اکمو ECMO

وبینار آموزش به بیمار

آموزش به بیمار

دوره هموپرفیوژن و پلاسمافرزیس

دوره هموپرفیوژن

وبینار CPR پیشرفته

CPR پیشرفته

وبینار تفسیرگرافی

تفسیرگرافی

دوره تخصصی آموزش تیم تنفس

دوره اموزش تنفسی

وبینار حقوق گیرنده خدمت

حقوق گیرنده خدمت

تریاژ ESI

تریاژ

وبینار مهارت حل مسئله

وبینار حل مسئله

وبینار تفسیر ABG

وبینار ABG

وبینار هپاتیت

وبینار هپاتیت

تماس با ما

تهران، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از چهار راه فلسطین، شماره ۴۳
تلفن پشتیبانی: 88965170-021